Last modified Name Description
Page Support

Opis

Page Гостин новинар

Новинарот Драган Павловиќ Латас, на гости пред членовите на клубот за медиумска писменост од ООУ “Марко Цепенков“, Зелениково  и online до сите учесници во проектот.  

Page Посета на ФИНКИ